Thickness Meter เครื่องวัดความหนา ราคาถูก

เนื้อหา

5332-10 SHAHE เครื่องวัดความหนา Thickness meter

เครื่องวัดความหนา รุ่น 5332-10

เครื่องวัดความหนา รุ่น 5332-10

 

เครื่องวัดความหนา รุ่น 5332-10 แบรนด์ SHAHE

 

Thickness meter

 

คุณสมบัติ

 • ช่วงการ วัดความหนา : 0 ถึง 10 มิลลิเมตร หรือ 0 ถึง 0.4 นิ้ว
 • คอลึก 12 มิลลิเมตร
 • ความละเอียด : 0.01 มิลลิเมตร
 • ความแม่นยำ : ±0.03 มิลลิเมตร
 • อุณหภูมิ ทำงานได้ดีที่ : 0ถึง 40 องศาเซลเซียส
 • ความชื้นสัมพัทธ์ ทำงานได้ดีที่ : 0% ถึง 80%
 • จอแสดงผลแบบ : LCD
 • เปลี่ยนหน่วยการวัดเป็น : mm หรือ inch
 • ฟังชั่นเซ็ท ZERO
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 1 ปี
 • แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ : CR2032