Thickness Meter เครื่องวัดความหนา ราคาถูก

เนื้อหา

EM2271/JEDTO เครื่องวัดความหนา THICKNESS GAUGE

เครื่องวัดความหนา รุ่น EM2271

เครื่องวัดความหนา รุ่น EM2271

เครื่องวัดความหนา รุ่น EM2271 แบรนด์ JEDTO

COATING THICKNESS GAUGE

คุณสมบัติ

 • ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความหนาของสารเคลือบไม่ใช่แม่เหล็ก
 • เหมาะสำหรับ สีเคลือบ , พลาสติก , อีพ็อกซี่ 
 • ใช้ทดสอบบนพื้นผิวเหล็กหรือ อลูมิเนียม
 • การสอบเทียบอัตโนมัติ
 • จอแสดงผล LCD ดิจิตอล
 • วัดหน่วยเป็น um (ไมครอน) ไม่ได้

ข้อมูลจำเพาะ

 • ช่วงการวัด : 0.0mm ถึง 2.0mm, 0mil ถึง 80 mil 
 • ความถูกต้อง : 2% ±0.1mm หรือ 2% RDG ±4 mil 
 • หมายเหตุ : รับประกันความถูกต้องคือที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ปฏิบัติการ : ±5 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 75%
 • ความละเอียด : 0.1mm/1mil
 • แหล่งจ่ายไฟ : CR2032 3V หรือเทียบเท่า 1 ชิ้น
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน : 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส ; ความชื้นสัมพัทธ์ : < 80%
 • ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ : 0.05 * (0% RDG ± 0.1mm หรือ 2% RDG ± 4mil)/C (<18 องศาเซลเซียส หรือ > 28 องศาเซลเซียส;)
 • สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ อุณหภูมิ : - 10 ถึง 50 องศาเซลเซียส ; ความชื้นสัมพัทธ์ : < 80%
 • ขนาด : 6.9 * 3.8 * 2 ซม.
 • น้ำหนัก : ประมาณ 23 กรัม (รวมแบตเตอรี่)