Thickness Meter เครื่องวัดความหนา ราคาถูก

CG204/EXTECH เครื่องวัดความหนา THICKNESS METER

เครื่องวัดความหนา รุ่น CG204

เครื่องวัดความหนา รุ่น CG204

 

เครื่องวัดความหนา รุ่น CG204 แบรนด์ EXTECH

HARDNESS TESTER

คุณสมบัติ

  • เหมาะสำหรับการวัดความหนาของพื้นผิว
  • สามารถรับรู้พื้นผิวโดยอัตโนมัติ
  • มีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กสำหรับพื้นผิวเหล็ก
  • มีการวัดกระแสวน สำหรับพื้นผิวเหล็ก
  • ง่ายต่อการใช้งานระบบเมนู
  • สองโหมดการวัด : เดียวและต่อเนื่อง
  • สองโหมดการทำงาน : โดยตรงและกลุ่ม
  • หน่วยความจำ 400 อ่าน : 80 โดยตรงและ 320 กลุ่ม
  • ฟังก์ชั่นระดับเตือน : นาที/สูงสุด/เฉลี่ย หนึ่ง หรือสองจุดเทียบ
  • สมบูรณ์ด้วย : เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ , สองแบตเตอรี่ AAA, สาย USB, ซอฟแวร์,  กระเป๋า , พร้อมข้อมูลการสอบเทียบเหล็ก สอบเทียบอลูมิเนียม ที่แม่นยำตามมาตรฐาน