Thickness Meter เครื่องวัดความหนา ราคาถูก

TT320 เครื่องวัดความหนา Thickness meter

เครื่องวัดความหนา รุ่น TT320

เครื่องวัดความหนา รุ่น TT320

 

เครื่องวัดความหนา รุ่น TT320

 

thickness meter

 

คุณสมบัติ

  • เหมาะสำหรับ วัดความหนา วัสดูที่เป็นโลหะและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ
  • สอบเทียบจุดศูนย์อัโนมัติ, การแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
  • แสดงความหนาปัจจุบันหรือหนาต่ำสุด
  • การตั้งค่าขีด จำกัด บนล่างและเสียงปลุก
  • หน่วยความจำ 500 ค่าที่เก็บไว้
  • การสอบเทียบสองจุดมีความแม่นยำสูง
  • ความละเอียดหน้าจอ : 0.1mm / 0.01mm
  • จอแสดงผลใน มิลลิเมตรหรือนิ้ว
  • จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟเรืองแสงที่สามารถปรับได้
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ