Thickness Meter เครื่องวัดความหนา ราคาถูก

TM-8812C TLEAD เครื่องวัดความหนาเหล็ก

เครื่องวัดความหนาเหล็ก รุ่น TM-8812C

เครื่องวัดความหนาเหล็ก รุ่น TM-8812C

 

เครื่องวัดความหนาเหล็ก รุ่น TM-8812C แบรนด์ TLEAD

 

ULTRASONIC THICKNESS GAUGE

 

คุณสมบัติ

  • ใช้ในการวัดความหนาและการสึกกร่อนของภาชนะความดันอุปกรณ์ทางเคมี หม้อไอน้ำ ถังเก็บน้ำมันเป็นต้น อุตสาหกรรมของปิโตรเลียม การต่อเรือโรงไฟฟ้าและการผลิตเครื่องจักร
  • ใช้เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานต่ำสุด
  • รหัสวัสดุหน่วยความจำอัตโนมัติและค่าความเร็วเสียงสะดวกในการใช้งาน
  • ใช้ "USB data output" และ "RS-232 data output" เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ให้เลือกข้อมูล "Bluetooth ™ data output"