Thickness Meter เครื่องวัดความหนา ราคาถูก

PT-PC PCE เครื่องวัดความหนา Ultrasonic Thickness Gage

เครื่องวัดความหนา รุ่น PT-PC

เครื่องวัดความหนา รุ่น PT-PC

 

เครื่องวัดความหนา รุ่น PT-PC แบรนด์ PCE

Ultrasonic Thickness Gage

 

รายละเอียด

 • วัดตัวทำละลาย กรด น้ำมัน น้ำ และฝุ่น
 • เหมาะสำหรับใช้ในการวัดความหนาท่อขนาดเล็กชิ้นส่วนที่ซับซ้อนและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
 • จอแสดงผลอ่านง่าย
 • การเชื่อมต่อกับพีซีผ่านพอร์ต USB
 • เมนูหลายภาษา
 • สร้างรูปแบบรายงานสรุปการประเมินด้วยแผนภูมิ โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
 • ช่วงการวัด : 20 ... 110 µm / 0.8 ... 4.3 mils
 • ความละเอียด : 1 µm / 0.05 mils
 • ความแม่นยำ : ± 5 µm / ± 0.2 mil
 • เวลาในการวัด : 2 ... 5 วินาที
 • การวัดพื้นที่ : 2 / 0.08 มิลลิเมตร
 • หน่วยความจำ: เก็บค่าถึง 1000