Thickness Meter เครื่องวัดความหนา ราคาถูก

PCE-CT 40 PCE เครื่องวัดความหนา Thickness Gauge

 

 

 

เครื่องวัดความหนา รุ่น PCE-CT 40 แบรนด์ PCE

Thickness Gauge 

 

คุณสมบัติ

 • วัดได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบเทียบ
 • ช่วงการวัดกว้างจาก 0 ถึง 5.0mm
 • ความถูกต้องแม่นยำสูง
 • สามารถวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 • ไม่รับอิทธิพลจากการสั่นสะเทือน
 • ทนทาน
 • The "V" slot ช่วยลดความยุ่งยากในการวัดพื้นผิวโค้งเช่นเพลา
 • มีสัญญาณเตือนเมื่อวัดบนวัสดุที่ไม่รู้จัก
 • ใช้มือเดียววัดได้อย่างสะดวก
 • มีหน่วยวัดคือ ไมโครเมตรหรือมิลลิเมตร
 • มีทั้งการเปิด - ปิดแบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง

 

ข้อมูลจำเพาะ

 • ช่วงการวัด
  • 0 ถึง 5000 µm ตามลำดับ
  • 0 ถึง 200 mils (เลือก)
 • ค่าการวัด
  • จาก 0.0 ถึง 999 µm
  • จาก 1.00 ถึง 5.00mm
 • ค่าความละเอียด
  • 0.1 µm ในช่วงวัด 0.0 ถึง 99.9 µm
  • 1 µm ในช่วงวัด 100 ถึง 999 µm
  • 0.01 mm ในช่วงวัด 1.00 ถึง 5.00 mm

ตามลำดับ

  • 0.01 mils ในช่วงวัด 0.00 ถึง 9.99 mils
  • 0.1 mils ในช่วงวัด 10.0 ถึง 99.0 mils
  • 1.0 ในช่วงวัด 100 ถึง 200 mils
 • ความถูกต้องในการวัดซ้ำ
  • ±(1µm +2%) of 0 to 999 µm
  • ±3.5% of 1001 to 5000 µm
 • พื้นที่ขั้นต่ำในการวัด : 10 x 10mm
 • โค้งรัศมีขั้นต่ำ : โค้ง : 5mm , เว้า : 30mm
 • ฐานขั้นต่ำของความหนาของวัสดุ
  • type F: 0.2mm
  • type N: 0.05mm
 • หน้าจอแอลซีดี 4 หลัก
 • อุณหภูมิโดยรอบ 0 ถึง 60°C
 • ใช้แบตเตอรี่ 9V
 • เครื่องขนาด 118 x 58 x 38mm
 • เครื่องหนัก 150g พร้อมแบตเตอรี่