Thickness Meter เครื่องวัดความหนา ราคาถูก

Ut341 UNI-T เครืองวัดความหนา Thickness Gauges

เครืองวัดความหนา รุ่น Ut341

เครืองวัดความหนา รุ่น Ut341

 

เครืองวัดความหนา รุ่น Ut341 แบรนด์ UNI-T

 

Thickness Gauges

 

คุณสมบัติ

  • เครื่องวัดความหนา ที่มีความแม่นยำ : 0μm ~ 55μm  ± 3dgt ,56μm ~ 1000μm ± (3.0% + 1dgt)  
  • ความละเอียด 1 .mu.
  • ปิดอัตโนมัติ
  • สถานะการเตือนแบตเตอรี่ต่ำ 
  • ฟังก์ชั่นค้างข้อมูลค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด
  • จอแอลซีดี Backlight  บันทึกข้อมูล 2000 ข้อมูล 
  • โหมดการวัดอย่างต่อเนื่องหรือการวัดเดี่ยว 
  • แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 9V
  • ขนาดจอแอลซีดี 22mm x 22mm 
  • น้ำหนัก : 144.2g