Thickness Meter เครื่องวัดความหนา ราคาถูก

วิธีการใช้งานเครื่องวัดความหนา CM8826FN

CM8826FN

Thickness Meter CM8826FN

เครื่องวัดความหนา ผิวเคลือบ เช่น สี พลาสติก ยาง ชุบกัลป์วาไนท์ ชุบทอง ชุบเงิน ชุบทองแดง ฯลฯ

คุณสมบัติ เครื่องวัดความหนา

 • F Probe ใช้สำหรับ วัดความหนา ของสารเคลือบที่แม่เหล็กไม่ดูดเช่น สี พลาสติก ชุบกัลป์วาไนท์ ชุบทอง ชุบเงิน ทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม โครเมี่ยม ซึ่งเคลือบอยบู่นโลหะกลุ่มเหล็ก เช่น เหล็ฏ เหล็กกล้า Stanless
 • N Probe ใช้สำหรับ วัดความหนา ของสารเคลือบหรือฉนวน เช่น สี พลาสติก ยาง ซึ่งเคลือบอยู่บนโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น ทองแดง สังกะสี ดีบุก (โลหะทีแม่เหล็กไม่ดูด)

การใช้งาน Thickness Meter

 • ต่อสายโพรบแบบ F หรือ N ให้เหมาะกับงานที่ต้องการวัด
 • กดปุ่ม POWER เพื่อเปิด เครื่องวัดความหนา และหนา้จอจะแสดง 0 รวมทั้งเครื่องจะสามารถแสดงชนิดของ โพรบที่ด้านล่างของหน้า จอเครื่องจะทำการ calibrate ตัวเองทุกครั้งหลังจากการเปิดเครื่อง ดังนั้นไม่ควรให้ปลายโพรบสัมผัสกับวัตถุขณะเปิด เครื่องวัดความหนา
 • เลือกหน่วยการวัด โดยกดปุ่ม um/mil และสัญลักษณ์ um และ mil จะแสดงบนหน้าจอ
 • วางโพรบลงบนวัสดุที่ต้องการวัด ค่าที่วัดได้จะแสดงบนหนา้จอ ค่าที่อ่านสามารถปรับค่าได้โดยกดปุ่ม + หรือ – ในขณะที่ยกโพรบออกห่างจากวัตถุ
 • การวัดค่าครั้งต่อไป สามารถทำได้โดยยกโพรบสูงขึ้นมากกว่า 1 เซนติเมตร และทำการวัดต่อไป
 • หากผู้ใช้ต้องการความมั่นใจในส่วนความถูกตอ้ง ผู้ใช้ควร Calibrate เครื่องก่อนทำการวัด
 • กดปุ่ม POWER เพื่อปิด เครื่องวัดความหนา

การ Calibrate Thickness Meter

 • วางหัววัดลงบนวัสดุที่ไม่มีสีเคลือบ (แผ่นเหล็ก และ แผ่นอลูมิเนียม ที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง) และกด ZERO หน้าจอจะแสดง 0
 • เลือกแผ่น Calibrate ที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง วางบนแผน่โลหะ
 • วางโพรบลงบนแผ่น Calibrate เครื่องจะทำการอ่านค่าอัตโนมัคิ ค่าที่ได้ควรจะใกล้เคียงหรือเท่ากับค่าของแผ่น Calibrate ซึ่งหากค่าที่อ่านไม่ถูกต้องสามารถปรับค่าได้โดยกดปุ่ม + และ – ขณะที่ยกโพรบออกจากแผ่น Calibrate